Tin tức

Người tiêu dùng cần lưu ý khi mua các giỏ quà gói sẵn trong dịp Tết Nguyên đán 

Người tiêu dùng cần lưu ý khi mua các giỏ quà gói sẵn trong dịp Tết Nguyên đán 

Tuyên truyền lưu động về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Tuyên truyền lưu động về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Chuyển biến công tác bảo đảm an toàn thực phảm trên địa bàn tỉnh

Chuyển biến công tác bảo đảm an toàn thực phảm trên địa bàn tỉnh

Thanh hóa: Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024

Thanh hóa: Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024

Bảo đảm cung ứng nông sản dịp cuối năm

Bảo đảm cung ứng nông sản dịp cuối năm

Năm 2024, xây dựng thí điểm tuyến phố bảo đảm ATTP  trên địa bàn thành phố Thanh Hoá

Năm 2024, xây dựng thí điểm tuyến phố bảo đảm ATTP trên địa bàn thành phố Thanh Hoá

Tổ chức quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Tổ chức quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp chủ lực được truy xuất nguồn gốc đạt 80% trở lên

Mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp chủ lực được truy xuất nguồn gốc đạt 80% trở lên

Đa dạng, bình ổn hàng hoá phục vụ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Đa dạng, bình ổn hàng hoá phục vụ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024