Trách nhiệm, quyền lợi của cơ sở sản xuất, kinh doanh

1.    Đăng ký khởi tạo cơ sở sản xuất trên phần mềm với đơn vị quản lý chuyên môn về VSATTP.
2.    Tiếp nhận, sử dụng, bảo mật tài khoản được cung cấp đúng mục đích, tuân thủ các quy định ở Quy chế này.
3.    Các thông tin đăng tải lên phần mềm phải chính xác, kịp thời và chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin đó.
4.    Tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm về các giao dịch trao đổi mua bán với khách hàng.
5.    Phản hồi kịp thời các bình luận, đánh giá của người tiêu dùng về cơ sở, về các sản phẩm của cơ sở.
6.    Báo cáo kịp thời qua đường dây nóng hỗ trợ kỹ thuật về các lỗi, sự cố của phần mềm kết nối cung cầu.
7.    Báo cáo kịp thời các cán bộ chuyên môn không tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin do đơn vị đề xuất đăng tải hoặc đăng tải các thông tin không chính xác làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở thông qua đường dây nóng.