Danh sách địa điểm kinh doanh

Địa chỉ: 84/TL 526. Thôn Hoa Trường, Xã Hoa Lộc-Huyện Hậu Lộc-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Hoa Lộc

Địa chỉ: Khu phố 12, Phường Ngọc Trạo-Thị xã Bỉm Sơn-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Phường Ngọc Trạo

Địa chỉ: thôn Kim Tiên, Xã Hà Đông-Huyện Hà Trung-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Hà Đông

Địa chỉ: thôn Hưng Phát, Xã Hà Đông-Huyện Hà Trung-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Hà Đông

Địa chỉ: thôn Kim Sơn, Xã Hà Đông-Huyện Hà Trung-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Hà Đông