Tin tức

Kết nối cung – cầu hàng hóa cho người dân và doanh nghiệp

Kết nối cung – cầu hàng hóa cho người dân và doanh nghiệp

Thẩm định xã, thị trấn đạt tiêu chí ATTP nâng cao tại huyện Thọ Xuân

Thẩm định xã, thị trấn đạt tiêu chí ATTP nâng cao tại huyện Thọ Xuân

Phát huy vai trò của hợp tác xã Trong phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản

Phát huy vai trò của hợp tác xã trong phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

Khai trương trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hoá năm 2023

Khai trương trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hoá năm 2023

Hội nghị kết nối cung - cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Hội nghị kết nối cung - cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Thanh Hóa: Phát hiện, bắt giữ xe tải vận chuyển gần 5 tấn cá khoai ướp formol

Thanh Hóa: Phát hiện, bắt giữ xe tải vận chuyển gần 5 tấn cá khoai ướp formol

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về ATTP 9 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về ATTP 9 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh

Công tác thông tin, tuyên truyền và đào tạo tập huấn về an thực phẩm trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2023

Công tác thông tin, tuyên truyền và đào tạo tập huấn về an thực phẩm trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2023