Tin tức

Xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa

Xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa

Hội thảo “ Triển khai Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”

Hội thảo “ Triển khai Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”

Phòng ngộ độc thực phẩm khi đi dã ngoại

Phòng ngộ độc thực phẩm khi đi dã ngoại

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước và cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2023

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước và cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2023

Tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước và cập nhật kiến thức về ATTP

Tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước và cập nhật kiến thức về ATTP

Kết thúc thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố

Kết thúc thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước và cập nhật kiến thức về ATTP tại thị xã Nghi Sơn

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước và cập nhật kiến thức về ATTP tại thị xã Nghi Sơn

Kết quả triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023  trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Kết quả triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Cách phòng, tránh ngộ độc thực phẩm do độc tố của Clostridiumbotulinum

Cách phòng, tránh ngộ độc thực phẩm do độc tố của Clostridiumbotulinum