Tin tức

Kết nối cung các sản phẩm Ocop Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm

Kết nối cung các sản phẩm Ocop Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu kết hợp trưng bày giới thiệu nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu kết hợp trưng bày giới thiệu nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022

Nâng cao chất lượng kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2023

Nâng cao chất lượng kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2023

Ra mắt mô hình dân vận khéo và tập huấn kiến thức xây dựng chợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Ra mắt mô hình dân vận khéo và tập huấn kiến thức xây dựng chợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Chiều 26-10, tại xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Huyện ủy Thiệu Hóa tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Dân vận khéo trong vận động Nhân dân xây dựng chợ Hậu Hiền đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP)”

Chiều 26-10, tại xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Huyện ủy Thiệu Hóa tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Dân vận khéo trong vận động Nhân dân xây dựng chợ Hậu Hiền đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP)”

Hội nghị biểu dương Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa

Hội nghị biểu dương Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa

Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là bảo vệ giống nòi

Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là bảo vệ giống nòi

Thực phẩm hữu cơ là gì? Có nên mua và sử dụng thực phẩm hữu cơ

Thực phẩm hữu cơ là gì? Có nên mua và sử dụng thực phẩm hữu cơ

Diễn tập điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại bữa cỗ đông người tại huyện Cẩm Thủy và thị xã Nghi sơn.

Diễn tập điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại bữa cỗ đông người tại huyện Cẩm Thủy và thị xã Nghi sơn.