Danh sách địa điểm kinh doanh

Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Xã Xuân Thiên-Huyện Thọ Xuân-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Thành phố Thanh Hóa

Địa chỉ: Xóm 1, Xã Trường Xuân-Huyện Thọ Xuân-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Thành phố Thanh Hóa