Danh sách địa điểm kinh doanh

Địa chỉ: thôn Kim Sơn, Xã Hà Đông-Huyện Hà Trung-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Hà Đông

Địa chỉ: thôn Kim Sơn, Xã Hà Đông-Huyện Hà Trung-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Hà Đông

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đông Minh-Huyện Đông Sơn-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Đông Minh

Địa chỉ: bắc sơn, Xã Hà Bắc-Huyện Hà Trung-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Hà Bắc

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quang Trung-Thị xã Bỉm Sơn-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Quang Trung