Chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 426/QĐ-TTg
Trích yếu: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Ngày ban hành: 21/04/2023
Ngày đăng: 25/04/2023 15:58:11
Lĩnh vực: Quy định về An toàn thực phẩm
Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Tệp đính kèm: Tải tệp đính kèm | Xem trước