Chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 3595/QĐ-UBND
Trích yếu: Về việc ban hành Bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá chấm điểm, công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí ATTP, ATTP nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 -2025
Ngày ban hành: 24/10/2022
Ngày đăng: 26/10/2022 14:45:02
Lĩnh vực: Quy định về An toàn thực phẩm
Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thanh hóa
Tệp đính kèm: Tải tệp đính kèm | Xem trước