Chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1512/VP-VPĐP
Trích yếu: Giao triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 3595/QĐ-UBND ngày 24/10/2022
Ngày ban hành: 26/10/2022
Ngày đăng: 26/10/2022 14:48:54
Lĩnh vực: Quy định về An toàn thực phẩm
Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thanh hóa
Tệp đính kèm: Tải tệp đính kèm | Xem trước