Chúng tôi giúp gì được cho bạn?

Cơ quan chức năng sẽ trả lời câu hỏi của bạn

Tôi không đăng nhập được phần mềm?

26/10/2018 |

Trường hợp không đăng nhập được phần mềm, bạn vui lòng làm theo các bước sau:

B1. Nhấn vào dòng chữ "Quên mật khẩu?" hoặc đường dẫn sau: https://nongsanantoanthanhhoa.vn/forgot-password

B2: Nhập địa chỉ email đã đăng ký tài khoản muốn khôi phục mật khẩu và nhấn "Gửi".

Nhập địa chỉ email tại đây

B3: Hệ thống sẽ tự động gửi một email hướng dẫn bạn đặt lại mật khẩu, nhấn vào "Đặt lại mật khẩu" trong email. Đặt lại mật khẩu và nhấn nút "Lưu"

Đặt lại mật khẩu