Chúng tôi giúp gì được cho bạn?

Cơ quan chức năng sẽ trả lời câu hỏi của bạn

Làm sao để đánh giá sản phẩm?

05/03/2019 |

Nếu là thành viên, bạn có thể đánh giá bất kỳ sản phẩm nào hiện đang bán trên website. 

B1: Click vào chi tiết một sản phẩm cần đánh giá.

B2: Click vào tab "Đánh giá sản phẩm"

Phần bình luận sản phẩm
Đánh giá của sản phẩm

 

B3: Click vào button "Đánh giá sản phẩm này". Sau đó nhập đánh giá cho sản phẩm (nhập ít nhất 100 ký tự) và click vào "Gửi"

Phần nhập nhận xét cho sản phẩm

 

Hoàn thành việc đánh giá cho một sản phẩm và chờ xét duyệt để phần nhận xét của bạn được hiển thị trên website.