Chúng tôi giúp gì được cho bạn?

Cơ quan chức năng sẽ trả lời câu hỏi của bạn

Tôi không biết cách đăng một tin kết nối cung cầu?

11/03/2019 |

Bạn có thể đăng một tin kết nối cung cầu bằng 2 cách

Cách 1: Đăng tin với tư cách cá nhân (bằng tài khoản cá nhân)

Bạn vào trang cá nhân > Vào mục đăng tin cung cầu > Bấm vào nút "Đăng tin mới"

Nhập đầy đủ các thông tin theo yêu cầu và bấm "Lưu"

Cách 2: Đăng tin cung cầu với tư cách cơ sở (bằng tài khoản của cơ sở sản xuất, kinh doanh)

Vào trang Cơ sở sản xuất, kinh doanh > Vào mục Giao dịch > Đăng tin cung cầu > Bấm vào nút "Đăng tin mới"

Nhập đầy đủ các thông tin theo yêu cầu và bấm "Lưu"