Chúng tôi giúp gì được cho bạn?

Cơ quan chức năng sẽ trả lời câu hỏi của bạn

Tôi đăng ký một cơ sở sản xuất, kinh doanh trên website. Tôi có thể phân quyền cho những người khác cùng quản trị cơ sở của tôi được không?

11/03/2019 |

Khi bạn đăng ký một cơ sở sản xuất, kinh doanh bạn có thể phân quyền cho những thành viên khác để cùng quản trị cơ sở của mình.

Bạn vào mục Thông tin cơ sở > Thành viên cơ sở. Bấm vào nút "Thêm mới". Bạn nhập đầy đủ các thông tin vào form theo yêu cầu.