Chúng tôi giúp gì được cho bạn?

Cơ quan chức năng sẽ trả lời câu hỏi của bạn

Tại sao tôi đăng bán sản phẩm mà không thấy sản phẩm hiện trên website?

11/03/2019 |

Sản phẩm của bạn đã đăng nhưng không thấy xuất hiện trên website có thể vì các lý do sau:

1. Bạn đăng ký cơ sở sản xuất, kinh doanh nhưng cơ sở của bạn chưa được cơ quan chức năng duyệt (Cơ sở chưa được duyệt vẫn có thể đăng sản phẩm nhưng sản phẩm sẽ không xuất hiện trên website)

2. Sản phẩm của bạn vi phạm nội quy phần mềm ( vi phạm nội quy an toàn thực phẩm, vi phạm thuần phong mỹ tục, bị tố giác....). Sản phẩm vi phạm sẽ bị cơ quan chức năng kiểm duyệt phát hiện và xóa khỏi website