Chúng tôi giúp gì được cho bạn?

Cơ quan chức năng sẽ trả lời câu hỏi của bạn

Những nguyên nhân nào dẫn đến cơ sở sản xuất/ cơ sở kinh doanh của tôi bị xóa khỏi website?

08/03/2019 |

Nguyên nhân cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh của bạn bị gỡ bỏ khỏi website: 

- Các thông tin, sản phẩm do những cơ sở sản xuất/ cơ sở kinh doanh đăng tải trên website là những sản phẩm sẽ được cơ quan chức năng là UBND cấp xã, UBND cấp huyện kiểm duyệt chặt chẽ về nguồn gốc xuất xứ, an toàn vệ sinh thực phẩm. Những cơ sở địa bàn vi phạm về an toàn thực phẩm, đưa thông tin sai lệch bị cơ quan chức năng liên quan phát hiện sẽ gỡ bỏ khỏi hệ thống và không cần thông báo trước.

- Sản phẩm của cơ sở bị người tiêu dùng đánh giá, nhận xét không tốt và tẩy chay thì cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm đó cũng sẽ bị gỡ bỏ khỏi website.