Chúng tôi giúp gì được cho bạn?

Cơ quan chức năng sẽ trả lời câu hỏi của bạn

Làm sao để đăng bán sản phẩm trên website?

11/03/2019 |

Để đăng bán sản phẩm lên website. Bạn cần làm theo các bước sau;

B1: Đăng ký tài khoản

B2: Đăng ký "cơ sở sản xuất, kinh doanh"

B3: Vào mục Thông tin cơ sở > Danh sách sản phẩm 

B4: Bấm vào nút "Thêm mới" để thêm một sản phẩm. Nhập các thông tin liên quan đến sản phẩm và bám "Lưu"