Chúng tôi giúp gì được cho bạn?

Cơ quan chức năng sẽ trả lời câu hỏi của bạn

Cách đặt nhiều sản phẩm vào cùng 1 đơn hàng?

07/03/2019 |

Quý khách có thể đặt các sản phẩm khác nhau trong 1 giỏ hàng thành 1 đơn hàng, các sản phẩm trong giỏ hàng sẽ được đóng thành 1 kiện hàng và giao đến địa chỉ quý khách đã đăng ký. Cước phí đóng gói và giao hàng chỉ áp dụng 1 lần trên 1 đơn hàng. 

Quý khách đặt nhiều sản phẩm vào một đơn hàng bằng cách bấm vào biểu tượng giỏ hàng ở dưới hình ảnh mỗi sản phẩm hoặc bấm vào nút "Cho vào giỏ" ở mỗi trang chi tiết sản phẩm. Có thể cho nhiều sản phẩm vào cùng một giỏ. Sau đó bẩm vào biểu tượng giỏ hàng và "Xem giỏ hàng"

Kiểm tra lại thông tin các sản phẩm trong giỏ hàng một lần nữa và bấm "Đặt hàng" để đặt hàng.