Tin tức

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về ATTP năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Tin về ATTP | 30-08-2023 | 27 lượt xem

 

Trong 06 tháng đầu năm 2023, việc triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã được các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm triển khai và đạt được những kết quả tích cực; một số chỉ tiêu được giao về ATTP đã hoàn thành vượt mức bình quân kế hoạch như: Toàn tỉnh đã xây dựng được 19/25 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đáp ứng quy định về ATTP (đạt 76% kế hoạch); 322.825/571.853 tấn thực phẩm tiêu dùng chủ yếu thông qua các chuỗi (đạt 56,5% kế hoạch). Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu được giao hoàn thành chậm tiến độ, chưa đáp ứng yêu cầu, như: Xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn (đạt 19,6% kế hoạch); xây chợ kinh doanh thực phẩm (đạt 23,5% kế hoạch); xây dựng cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn (đạt 27,3% kế hoạch); chưa có xã, phường, thị trấn được công nhận đạt tiêu chí ATTP và ATTP nâng cao.

Để đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao về ATTP, ngày 24/7/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 10609/UBND-VPĐP về việc tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về an toàn thực phẩm năm 2023, tại nội dung công văn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện các chỉ tiêu về ATTP được giao năm 2023; tập trung nguồn lực để chỉ đạo, triển khai thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan, đảm bảo hoàn thành có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu về ATTP được giao.

 

Đoàn Liên ngành của tỉnh kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về an toàn thực phẩm tại huyện Như Thanh

Các sở: Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương và Văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu về đảm bảo ATTP được giao năm 2023; kịp thời đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu về đảm bảo ATTP theo ngành, lĩnh vực, địa phương được phân công phụ trách; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại các địa phương, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP tỉnh theo quy định.

Cũng tại công văn nêu trên. Chỉ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP tỉnh thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện, đề xuất, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP tỉnh có hình thức xử lý các địa phương, đơn vị thiếu quyết liệt trong công các chỉ đạo, chậm hoàn thành hoặc không hoàn thành các chỉ tiêu về ATTP được giao năm 2023 theo quy định./.

 

 

Tin liên quan
Ý kiến bạn đọc (0)
Nhập thông tin của bạn:

Bài viết mới nhất

Hội nghị trực tuyến “Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm”

Tin hoạt động | 27-05-2024

Phối hợp tập huấn công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

Tin hoạt động | 15-05-2024

Thanh Hóa: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa  phối hợp với Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức Hội nghị  tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý, giám sát về an toàn thực phẩm cho Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; Ban Điều hành mô hình “Khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm” ở khu dân cư trên địa bàn huyện Yên Định.

Tin về ATTP | 01-04-2024

Một số biện pháp để phòng chống ngộ độc thực phẩm trong trường học

Tin về ATTP | 01-04-2024

Ký cam kết thực hiện pháp luật về An toàn giao thông và an toàn thực phẩm cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên

Tin về ATTP | 26-01-2024