Danh sách Cơ sở sản xuất, kinh doanh
(thuộc vùng sản xuất Vùng trồng rứa)

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Thôn 4 - Xã Xuân Lai-Huyện Thọ Xuân-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Thôn 4 - Xã Quảng Phú-Huyện Thọ Xuân-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: thanh long quả; dứa tươi; ổi tứ kỳ hải dương;

Địa chỉ: xóm trường sơn - Phường Đông Sơn-Thị xã Bỉm Sơn-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: thôn 5 - Xã Thọ Vực-Huyện Triệu Sơn-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: ngô thứ;

Địa chỉ: thôn thông - Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Thôn Xuân Tân - Xã Xuân Hưng-Huyện Thọ Xuân-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: khu phố 3 - Phường Ngọc Trạo-Thị xã Bỉm Sơn-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Thôn 10 - Xã Quảng Phú-Huyện Thọ Xuân-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Thôn 5 - Xã Quảng Phú-Huyện Thọ Xuân-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: khu phố 1 - Thị trấn Thống Nhất-Huyện Yên Định-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )