Đỗ Văn Long

Gia nhập ngày: 15/10/2018
- Đã đặt 0 đơn hàng trong 12 tháng. Hoàn thành 0 đơn hàng.
Sản phẩm: Cá hồi
05:08:07 05/08/2020
Ok
11:12:16 04/12/2018
Sản phẩm chất lượng
Sản phẩm: Cam sành Hà Giang .
11:12:04 04/12/2018
Nhìn ngon quá nhỉ
04:11:08 18/11/2018
Hay
04:11:35 18/11/2018
ngon quá
04:11:03 18/11/2018
ngon quá
09:11:48 18/11/2018
Chất lượng tốt
09:11:00 18/11/2018
Đẹp đấy
09:11:28 18/11/2018
Đẹp đấy
09:11:39 18/11/2018
sđg
11:12:37 04/12/2018
Có số lượng lớn không
Cam sành Hà Giang . Sản phẩm:
11:12:36 04/12/2018
Bên bạn có thể cung cấp số lượng lớn được không ?
Cam sành Hà Giang . Sản phẩm:
10:11:31 12/11/2018
Mua ở đâu