Danh sách Cơ sở sản xuất, kinh doanh

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Đồng Tình - Xã Định Hưng-Huyện Yên Định-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: khu phố 6 - Phường Ngọc Trạo-Thị xã Bỉm Sơn-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Thái Hòa - Xã Hà Thái-Huyện Hà Trung-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Thái Tây - Xã Hà Thái-Huyện Hà Trung-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Gia 1 - Xã Hoằng Phượng-Huyện Hoằng Hóa-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Miến gạo Dũng Bảy;

Địa chỉ: Khu Phố 8 - Thị trấn Nưa-Huyện Triệu Sơn-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: nem chua Lực Dung;

Địa chỉ: số nhà 23 Lê Thân - Thị trấn Nưa-Huyện Triệu Sơn-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Miến gạo phương nam;

Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Nông Trường-Huyện Triệu Sơn-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Thôn 1, xã Quang Trung, Thị xã Bỉm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Thôn 1 xã Quang Trung, TX Bỉm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )