Danh sách Cơ sở sản xuất, kinh doanh
(thuộc vùng sản xuất ATTP)

Sản phẩm cung cấp: Rượu gạo Tân Tuyết;

Địa chỉ: số 435, thôn Phố Thiều - Xã Dân Lý-Huyện Triệu Sơn-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: thôn Xuân Lai - Xã Xuân Hưng-Huyện Thọ Xuân-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: 195 Tống Duy Tân Phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa - Phường Lam Sơn-Thành phố Thanh Hóa-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Rượu;

Địa chỉ: Đồng lão - Xã Cẩm Ngọc-Huyện Cẩm Thủy-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Thôn 2. - Xã Xuân Hưng-Huyện Thọ Xuân-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: thôn Xuân Lai - Xã Xuân Hưng-Huyện Thọ Xuân-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: thôn Xuân Lai - Xã Xuân Hưng-Huyện Thọ Xuân-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Xuân Hưng-Huyện Thọ Xuân-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: xóm 7 - Xã Định Bình-Huyện Yên Định-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: xóm 8 - Xã Định Bình-Huyện Yên Định-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )