Danh sách Cơ sở sản xuất, kinh doanh
(thuộc vùng sản xuất Vùng trồng rứa)

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: khu phố 1 - Thị trấn Thống Nhất-Huyện Yên Định-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: khu phố 1 - Thị trấn Thống Nhất-Huyện Yên Định-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Xuân Hưng-Huyện Thọ Xuân-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )