Danh sách Cơ sở sản xuất, kinh doanh
(thuộc vùng sản xuất Vùng trồng lúa)

Sản phẩm cung cấp: Nấm Linh Chi; Nấm Mộc Nhĩ; Nấm bào Ngư; rau sạch;

Địa chỉ: thôn Hùng Sơn, xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa - Huyện Như Thanh-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: gạo ST25;

Địa chỉ: thôn 3 - Xã Thọ Phú-Huyện Triệu Sơn-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Gạo sạch An Thành Phong;

Địa chỉ: UBND xã Xuân Thịnh - Xã Xuân Thịnh-Huyện Triệu Sơn-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Gạo sạch An Thành Phong;

Địa chỉ: Thôn Thị Tứ - Xã Dân Lực-Huyện Triệu Sơn-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Bưởi da xanh Phú Bắc;

Địa chỉ: Thôn Mỹ thượng 3 - Xã Bắc Lương-Huyện Thọ Xuân-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: 05 - Xã Hoằng Phú-Huyện Hoằng Hóa-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: xã Phúc Ấm 2 - Xã Đồng Tiến-Huyện Triệu Sơn-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Đan nê 2 - Xã Yên Thọ-Huyện Yên Định-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Nguyễn Hữu Minh;

Địa chỉ: Gia Miêu - Xã Hà Long-Huyện Hà Trung-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Bánh răng bừa;

Địa chỉ: Thôn Phú Yên - Xã Đông Nam-Huyện Đông Sơn-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )