24. Bảo đảm an toàn thực phẩm trong chế biến, kinh doanh thịt bò bột (1)