23. Bảo đảm an toàn thực phẩm trong chế biến, kinh doanh ớt bột (2)