Thông tin phản hồi

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng phần mềm Kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn. Nếu bạn có các vấn đề cần phản ánh với các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm, mời bạn gửi phản hồi về cho chúng tôi theo mẫu sau:

 

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin. Bạn có thể chọn nhiều file đính kèm để gửi.
Chúng tôi cam kết mọi thông tin phản hồi sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng thông tin vào mục đích bảo vệ người tiêu dùng.

Thông tin liên hệ

UBND Thị xã Bỉm Sơn

Thị xã Bỉm Sơn-Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Thành phố Sầm Sơn

Thành phố Sầm Sơn-Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Huyện Mường Lát

Huyện Mường Lát-Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Huyện Quan Hóa

Huyện Quan Hóa-Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Huyện Bá Thước

Huyện Bá Thước-Tỉnh Thanh Hóa
|